Untitled Document

โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการทำบุญตักบาตรทุกวันพระในเทศกาลเข้าพรรษา วันพระเช้านี้ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 6 รูป จากวัดหาดปทุม มารับบิณฑบาตรที่โรงเรียน โดยมีคณะครูและนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เตรียมของมาใส่บาตร เพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการแบ่งปันสิ่งของให้กับผู้อื่น แก่ลูกๆนักเรียนทุกๆคน สาธุ....

ผู้ชม : 100 คน

ดาวโหลดข้อมูล